Dịch vụ Xe Khách Bình An

Dịch vụ Xe Khách Bình An

XE KHÁCH BÌNH AN: (Xe chạy tuyến cố định Hòa Bình - Mỹ Đình)

Hướng Hòa Bình đi Hà Nội: Giờ xuất bến: 4h45 - 5h00 - 5h15 - 5h30 - 5h45 - 6h00 - 6h15 - 6h30 - 6h45 - 7h00 - 7h 15 - 7h30 - 7h45 - 8h00 - 8h15 - 8h30 - 8h45 - 9h00 - 9h15 - 9h30 - 9h45 - 10h00 - 10h15 - 10h30 - 10h45 - 11h00 - 11h15 - 11h30 - 11h45 - 12h02 - 12h20 - 12h35 - 12h45 - 13h00 - 13h15 - 13h30 - 13h45 - 14h00 - 14h15 - 14h30 - 14h45 - 15h00 - 15h15 - 15h30 - 15h45 - 16h00 - 16h15 - 16h30 - 16h45 - 17h00 - 17h15 - 17h30 - 17h45 - 18h00 - 18h15.
Hướng Hà Nội đi Hòa Bình: Giờ xuất bến: 5h00 - 5h15 - 5h30 - 5h45 - 6h00 - 6h15 - 6h30 - 6h45 - 7h00 - 7h 15 - 7h30 - 7h45 - 8h00 - 8h15 - 8h30 - 8h45 - 9h00 - 9h15 - 9h30 - 9h45 - 10h00 - 10h15 - 10h30 - 10h45 - 11h00 - 11h15 - 11h30 - 11h50 - 12h05 - 12h20 - 12h35 - 12h50 - 13h05 - 13h20 - 13h35 - 13h50 - 14h05 - 14h20 - 14h35 - 14h50 - 15h05 - 15h20 - 15h35 - 15h50 - 16h05 - 16h20 - 16h35 - 16h50 - 17h05 - 17h20 - 17h35 - 17h50 - 18h05 - 18h20.
Lộ trình: Hòa Bình - Kỳ Sơn - Lương Sơn - Xuân Mai - Chúc Sơn - Yên Nghĩa - Lê Trọng Tấn - Phạm Hùng - Bến Xe Mỹ Đình
Xe chạy tất cả các ngày trong tuần, không nghỉ các ngày lẽ tết

XE VIP BÌNH AN: (Xe đưa đón khách thăm quan, mua sắm Royal City)

Hướng Hòa Bình đi Hà Nội: Giờ xuất bến: 5h30 - 6h30 - 7h30 - 8h30 - 13h30 - 15h30 - 16h30 - 19h00
Hướng Hà Nội đi Hòa Bình: Giờ xuất bến: 5h30 - 8h00 - 9h00 - 11h00 - 12h30 - 15h45 - 18h45 - 20h15.
Lộ trình: Hòa Bình - Kỳ Sơn - Lương Sơn - Xuân Mai - Chúc Sơn - Yên Nghĩa - Ngã Tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở.
Hotline Xe VIP: 0919 25 99 89.

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CỦA XE VIP BÌNH AN


Bình An - Hòa Bình

 

February, 25 2020
Gửi bình luận của bạn: